خانه > محصولات > رنگدانه ها
رنگدانه ها
ما بعنوان السو کیمیا بویژه در سایه همکاری با شرکتهای مطرح جهانی در زمینه رنگدانه های افکت قادر به عرضه محصولات رنگدانه ای متالیک, رنگدانه های صدفی و رنگدانه های زری به مشتریان خود می باشیم.

محصولات محصولات
رنگدانه صدفی رنگدانه صدفی
زر زر
رنگدانه کروم رنگدانه کروم
رنگدانه اکسید آهن رنگدانه اکسید آهن


خوشبو کننده ها اسانسها رنگدانه ها
Copyright © 2017 | Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.